Solicitare Informații de Interes Public – Legea Nr. 544/2001

Date de contact pentru informaţii conform Legii 544/2001:

TOPÎRCEAN MIHAELA, email: mihaela.topircean@sibiu.insse.ro; tel. fix 0269-213155; tel. mobil 0758041686

Model formular solicitare informatii – Legea 544/2001

Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa