Educaţie

Informaţii extrase din baza de date TEMPO – online

1. Unitățile școlare pe categorii de unități școlare
2. Unitățile școlare pe niveluri de educație și medii de rezidență
3. Copii și elevi îmscriși îmn învățământul preuniversitar pe niveluri de educație și limbi de predare
4. Populația școlară pe niveluri de educație
5. Populația școlară pe niveluri de educație și medii de rezidență
6. Populația școlară pe niveluri de educație și sexe
7. Populația școlară pe niveluri de educație și forme de învățământ
8. Personalul didactic pe niveluri de educație
9. Personalul didactic pe niveluri de educație și medii de rezidență
10. Absolvenți pe niveluri de educație
11. Absolvenți pe niveluri de educație și forme de învățământ
12. Rata abandonului în învățământul preuniversitar
13. Săli de clasă (cabinete școlare/amfiteatre) pe niveluri de educație
14. Laboratoare școlare pe niveluri de educație
15. Săli de gimnastică pe niveluri de educație
16. Ateliere școlare pe niveluri de educație