Conducerea Direcţiei Judeţene de Statistică Sibiu

DIRECTOR EXECUTIV

Augustin Ioan BARB

Telefon: 0269-213155, int. 101

Mobil: 0758041682

Email: augustin.barb@sibiu.insse.ro

Program de audienţe: Luni  9-11DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Simona Anca GREAVU

Telefon: 0269-213155, int. 102

Mobil: 0758041681

Email: simona.greavu@sibiu.insse.roSERVICIUL STATISTICĂ ECONOMICĂ

Şef serviciu: Camelia DAMIAN

Telefon: 0269-213155, int. 110

Mobil: 0758041691

Email: camelia.damian@sibiu.insse.roSERVICIUL STATISTICĂ SOCIALĂ

Şef serviciu: Rodica SLAVU

Telefon: 0269-213155, int. 117

Mobil: 0754045189

Email: rodica.slavu@sibiu.insse.roDirectorul executiv conduce întreaga activitate a Direcţiei Judeţene de Statistică Sibiu şi reprezintă direcţia în raporturile cu organele administraţiei publice locale, precum şi cu organizaţiile din ţară şi din străinătate.

Directorul executiv adjunct conduce activitatea compartimentelor din subordinea directă şi reprezintă Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu în raporturile cu alte instituţii publice şi organizaţii, pe baza delegării de atribuţii dispuse de Directorul executiv.

Directorul executiv şi Directorul executiv adjunct asigură conducerea operativă a Direcţiei Judeţene de Statistică Sibiu.

Şefii de serviciu planifică, organizează, coordonează, conduc, controlează şi răspund de îndeplinirea activităţilor și sarcinilor serviciului subordonat conform organigramei.