Conducerea Direcţiei Judeţene de Statistică Sibiu

DIRECTOR EXECUTIV

Augustin Ioan BARB

Telefon: 0269-213155, int. 101

Mobil: 0758041682

Email: augustin.barb@sibiu.insse.ro

Program de audienţe: Luni  9-11DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

 SERVICIUL STATISTICĂ ECONOMICĂ

 SERVICIUL STATISTICĂ SOCIALĂ

 Directorul executiv conduce întreaga activitate a Direcţiei Judeţene de Statistică Sibiu şi reprezintă direcţia în raporturile cu organele administraţiei publice locale, precum şi cu organizaţiile din ţară şi din străinătate.

Directorul executiv adjunct conduce activitatea compartimentelor din subordinea directă şi reprezintă Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu în raporturile cu alte instituţii publice şi organizaţii, pe baza delegării de atribuţii dispuse de Directorul executiv.

Directorul executiv şi Directorul executiv adjunct asigură conducerea operativă a Direcţiei Judeţene de Statistică Sibiu.

Şefii de serviciu planifică, organizează, coordonează, conduc, controlează şi răspund de îndeplinirea activităţilor și sarcinilor serviciului subordonat conform organigramei.