Asistenţă socială

Informaţii extrase din baza de date TEMPO – online

1. Numărul mediu  anual al pensionarilor pe tipuri de asigurări sociale
2. Pensia medie lunară de asigurări sociale de stat și agricultori