Veniturile populaţiei

Informaţii extrase din baza de date TEMPO – online

1. Câștigul salarial nominal mediu brut lunar pe activități ale economiei naționale (secțiuni și diviziuni) CAEN Rev.2
2. Câștigul salarial nominal mediu net lunar pe activități ale economiei naționale (secțiuni și diviziuni) CAEN Rev.2