Agricultură

Informaţii extrase din baza de date TEMPO – online

1. Suprafaţa cultivată cu principalele culturi
2. Suprafaţa terenurilor amenajate cu lucrări de irigatii şi suprafaţa agricolă irigată
3. Suprafaţa terenurilor amenajate cu lucrări de desecare
4. Suprafaţa terenurilor amenajate cu lucrări de ameliorare şi combaterea eroziunii solului
5. Suprafaţa terenurilor pe care s-au aplicat îngrăşăminte chimice şi naturale
6. Suprafaţa terenurilor pe care s-au aplicat pesticide
7. Suprafaţa viilor pe rod
8. Suprafaţa fondului forestier, pe categorii de terenuri şi specii de păduri
9. Suprafaţa terenurilor pe care s-au executat regenerări artificiale
10. Volumul de lemn recoltat, pe specii
11. Producţia agricolă vegetală la principalele culturi
12. Producţia medie la hectar
13. Producţia totală de struguri
14. Producţia medie de struguri la hectar
15. Numărul pomilor fructiferi
16. Producţia de fructe, pe specii de pomi
17. Producţia medie de fructe, pe specii de pomi
18. Efectivele de animale
19. Animale ce revin la 100 ha teren
20. Producţia agricolă animală
21. Parcul de tractoare şi maşini agricole principale din agricultură (la sfârşitul anului)
22. Cantitatea de îngrăşaminte chimice şi naturale folosite în agricultură
23. Cantitatea de pesticide aplicate în agricultură
24. Valoarea producţiei ramurii agricole, pe sectoare
25. Indicii producţiei ramurii agricole, pe sectoare