Rapoarte şi studii

Raport de activitate 2022

 

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

 

Raport plan de acţiune pt. prevenirea şi combatarea corupţiei pe anul 2023

Raport consilier de etică pentru anul 2022 – Anexa 1

Raport consilier de etică pentru anul 2022 – Anexa 2

Raport privind respectarea normelor de conduită în anul 2022

Raport anual cu privire la respectarea normelor de conduita de catre personalul contractual in anul 2022