Forţa de muncă

Informaţii extrase din baza de date TEMPO – online

1. Populația ocupată civilă pe activități ale economiei naționale la nivel de sectiune CAEN Rev.2 și sexe
2. Populația ocupată civilă pe activități ale economiei naționale la nivel de sectiune CAEN Rev.2 și sexe
3. Numărul mediu al salariaților pe activități ale economiei naționale (secțiuni și diviziuni) CAEN Rev.2
4. Efectivul salariaților la sfârșitul anului, pe activități ale economiei naționale (secțiuni și diviziuni) CAEN Rev.2
5. Rata de activitate a resurselor de muncă
6. Rata de ocupare a resurselor de muncă pe sexe