Locuinţe şi utilităţi publice

Informaţii extrase din baza de date TEMPO – online

1. Locuinţe existente la sfârşitul anului, pe forme de proprietate, medii de rezidență
2. Camere de locuit existente la sfârşitul anului, pe forme de proprietate, medii de rezidență
3. Suprafaţa locuibilă existentă la sfârşitul anului, pe forme de proprietate, medii de rezidență
4. Locuinţe terminate în cursul anului, pe surse de finanţare, medii de rezidență
5. Locuinţe terminate în cursul anului, după numărul camerelor de locuit pe o locuinţă, pe surse de finanțare
6. Suprafaţa construită a locuinţelor terminate, pe surse de finanţare, medii de rezidență
7. Suprafaţa utilă a locuinţelor terminate, pe surse de finanţare, medii de rezidență
8. Suprafaţa locuibilă a locuinţelor terminate, pe surse de finanţare, medii de rezidență
9. Autorizaţii de construire eliberate pentru cladiri, pe tipuri de construcţii, medii de rezidență
10. Suprafaţa intravilană a municipiilor şi oraşelor
11. Suprafaţa spaţiilor verzi în municipii şi oraşe
12. Lungimea străzilor orăşeneşti
13. Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate
14. Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile pe medii de rezidenţă
15. Numărul localităţilor cu reţea de distributie a apei
16. Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile
17. Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor
18. Populatia deservită de sistemul public de alimentare cu apă
19. Energia termică distribuită
20. Numărul localităţilor în care se distibuie energia termică, pe medii de rezidenţă
21. Lungimea totala simplă a conductelor de canalizare
22. Numărul localitătilor cu canalizare publică
23. Locuitorii cu locuinţele conectate la sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate
24. Lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor
25. Numărul localităţilor în care se distribuie gaze naturale, pe medii de rezidenţă
26. Gaze naturale distribuite
27. Numărul vehiculelor în inventar pentru transport public local de pasageri
28. Numărul pasagerilor transportaţi în transportul public local