Protecţia socială a şomerilor

Informaţii extrase din baza de date TEMPO – online

1. Șomeri înregistrați pe categorii de șomeri
2. Ponderea șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii în totalul resurselor de muncă pe sexe
3. Cheltuieli anuale cu protecția socială a șomerilor după categorii de cheltuieli
4. Rata șomajului pe sexe