Etică şi Integritate

Raport privind respectarea normelor de conduită în anul 2023

Raport plan de acţiune pt. prevenirea şi combatarea corupţiei pe anul 2023

Raport consilier de etică pentru anul 2022 – Anexa 1

Raport consilier de etică pentru anul 2022 – Anexa 2

Raport privind respectarea normelor de conduită în anul 2022

Raport anual cu privire la respectarea normelor de conduita de catre personalul contractual in anul 2022